Gidsenwerking met een visie voor Triënnale Brugge 2024

Triënnale Brugge is een driejaarlijkse kunstmanifestatie met internationale uitstraling. Ze presenteert nieuwe kunst- en architecturale creaties op maat van specifieke locaties in de publieke ruimte. Hun tijdelijke karakter en het nauwe samenspel tussen de hedendaagse artistieke interventies en Brugge als werelderfgoedstad, dagen uit tot reflectie en verdieping. Triënnale Brugge kiest bewust voor het inzetten op een kwalitatief hoogstaande gidsenwerking.

Triënnale Brugge verrast en prikkelt om Brugge vanuit een ander perspectief te beleven. Ze zet aan om tot meer verdieping en verbinding te komen met, en mensen anders te laten kijken naar kunst en architectuur en de publieke ruimtebeleving in Brugge. Triënnale Brugge neemt actief het voortouw om een breed publiek te enthousiasmeren en betrokkenheid te stimuleren. Ze is bovendien vrij toegankelijk voor iedereen, gratis en 7/7 zichtbaar in de openbare ruimte.

Triënnale Brugge is een motor voor duurzame verandering en heeft impact op het creatieve, economische en sociale weefsel van de stad. Het wakkert creativiteit aan, streeft een voorbeeldfunctie na op vlak van kwaliteit, aanpak en selectie, en verbindt kunst en economie. Triënnale Brugge zet de traditie voort als experimenteerplatform door mogelijkheden te bieden om grenzen te verleggen en ideeën uit te testen.

Missie gidsenwerking

Triënnale Brugge kiest bewust voor het inzetten op een kwalitatief hoogstaande gidsenwerking. Zo wil Triënnale Brugge tegemoetkomen aan:

  • Het verspreiden van betrouwbare, verbredende en verdiepende informatie over het thema, de kunstenaars/architecten en de installaties van Triënnale Brugge op een professionele en kwalitatief hoogstaande manier.
  • Het aanzetten tot reflectie over de aangeboden thema’s, en op een participatieve en interactieve manier de conversatie hieromtrent te faciliteren.
  • Het initiëren van een ander perspectief op de stad, door het leggen van de verbinding tussen de nieuwe creaties en de historische omgeving.

Visie gidsenwerking

Om dit te realiseren werkt Triënnale Brugge nauw samen met gediplomeerde en erkende stadgidsen, en leidt deze op tot ware ambassadeurs van Triënnale Brugge. Gediplomeerde en erkende stadsgidsen beschikken over een aantal competenties (zie beroepskwalificatie gidsen) die verworven werden tijdens hun 3,5-jarige opleiding tot gids. Andere competenties verwierven gidsen door persoonlijke interesse en enthousiasme. Om de missie van Triënnale Brugge waar te maken, bundelen we enkele kernkwaliteiten van TRIBRU-gidsen in vier pijlers.


Kernkwaliteiten van TRIBRU-gidsen in 4 pijlers

1. Verwerven, verwerken en structureren van informatie tot een verhaal

Triënnale Brugge-gidsen hebben voeling met de taal van hedendaagse kunst en architectuur. De organisatie biedt een opleiding aan, inclusief de mogelijkheid tot het stellen van vragen doorheen de hele periode van Triënnale Brugge. Doordat TRIBRU-gidsen daarnaast vertrouwd zijn met het opzoeken van bijkomende informatie en het inhaken op de actualiteit, kunnen ze op elk moment een gelaagd, verbredend en verdiepend verhaal brengen.

TRIBRU-gidsen zijn daarbij meesters in het verbinden van informatie tot een helder en boeiend verhaal met het TRIBRU-thema als leidraad. Daardoor creëren ze enthousiasme voor hedendaagse kunst en architectuur en ruimer, de thema’s die ze hierbij aankaarten.

2. Afstemmen, interactie en reflectie met de doelgroep

Triënnale Brugge-gidsen zijn vertrouwd met een grote diversiteit aan doelgroepen. Ze houden rekening met de verschillende (fysieke) mogelijkheden en geven iedereen de kans om op een positieve manier aan een rondleiding deel te nemen. TRIBRU-gidsen schatten de denk- en leefwereld van hun groep goed in, en passen hun rondleiding hierop aan.

Triënnale Brugge-gidsen zijn enthousiast, open, gastvrij en makkelijk aanspreekbaar voor vragen, waar ze maar al te graag op inspelen. TRIBRU-gidsen stellen zelf ook vragen die een kijk- of denkproces op gang brengen en zo aanzetten tot reflectie. Zo faciliteren ze op een participatieve en interactieve manier de conversatie met hun publiek over de aangeboden thema’s.

3. Gebruiken van en verbinden met de omgeving

Triënnale Brugge-gidsen hebben ervaring met het gidsen in de publieke ruimte. Ze weten waar zichzelf en de groep te positioneren, zodat de installatie tot haar recht komt en de doorgang niet wordt verstoord. TRIBRU-gidsen laten hun deelnemers de omgeving in zich opnemen, laten de installatie voor zich spreken en leggen daarna de verbinding tussen het werk en de omgeving. Door sterk in te spelen op de omgeving, initiëren TRIBRU-gidsen een andere kijk op de stad.

4. Praktisch en organisatorisch

Triënnale Brugge-gidsen zijn ware TRIBRU-ambassadeurs! Ze maken deel uit van de organisatie en houden mee een oogje in het zeil. Als kwalitatief opgeleide gidsen, zijn ze goed georganiseerd en laten ze de rondleiding efficiënt verlopen. Ze zijn daarbij goed op hoogte van de afspraken die TRIBRU naleeft. TRIBRU-gidsen worden als eerste op de hoogte gesteld van mogelijke veranderingen of updates. Zo krijgen de bezoekers die een rondleiding volgen steeds de recentste informatie.