Nadia Kaabi-Linke

Portret Nadia Kaabi Linke

Tijdens haar verblijf in Tunis, Kiev, Dubai, Parijs en Berlijn maakt Nadia Kaabi-Linke (°1978, Tunis, TN) kennis met uiteenlopende culturen. Haar kunstenaarschap is daarom sterk beïnvloed door haar pluralistische kijk op de wereld. De kunstenaar engageert zich voornamelijk voor artistieke projecten op specifieke locaties en zoekt daarvoor aansluiting met de politieke, economische of socio-culturele context. Nadia Kaabi-Linke hanteert verschillende media, symbolen en codes en bevraagt hiermee hoofdzakelijk sociaal-psychologische thema’s als perceptie, geheugen en identiteitsvorming. De beeltenis van verontrustende tegenstellingen laat steeds een diepe indruk achter. Op een visueel krachtige manier brengt de kunstenaar schoonheid en geweld, verfijning en brutaliteit, het sublieme en het vulgaire bij elkaar. Hoewel Nadia Kaabi-Linke zich niet laat beperken tot een vaste uitdrukkingsvorm, wordt haar artistieke praktijk gedreven door een niet-aflatende interesse voor de mens als cultuurdrager.

nadiakaabilinke.com

Inner Circle

Een bankstel bezet met blinkende pinnen, maakt het onmogelijk om elkaar te ontmoeten.

Nadia Kaabi Linke Inner Circle Triennale Brugge 2021 Stad Brugge Matthias Desmet
© Matthias Desmet