Disclaimer

Deze website wordt beheerd door Triënnale Brugge en bevat algemene informatie over de activiteiten van Triënnale Brugge.

Triënnale Brugge
Lange Vesting 112, 8200 Brugge | BE
+32 50 45 50 02 | info@triennalebrugge.be

Het gebruik van de website https://triennalebrugge.be – hierna kortweg de website genoemd – is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

1. Eigendomsrecht

De inhoud van deze website valt onder de bescherming van het auteursrecht en de wetgeving op intellectueel eigendom. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, zijn zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Triënnale Brugge uitdrukkelijk verboden.

2. Informatie op de website

Triënnale Brugge staat niet garant voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbereikbaarheid van de website. Triënnale Brugge tracht de ter beschikking gestelde informatie zo correct mogelijk weer te geven, maar staat niet in voor eventuele foutieve weergave van informatie. Indien u onjuistheden of onvolledigheden opmerkt, kan u ons contacteren via info@triennalebrugge.be. Triënnale Brugge is in geen geval aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die u zou ondervinden door het gebruik van onze website.

3. Verwijzingen naar websites van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten naar webpagina’s van derden, waarover Triënnale Brugge, zowel naar inhoud of kenmerken, geen zeggenschap heeft. Triënnale Brugge is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze webpagina’s en mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik ervan.

4. Privacy

Lees ons privacybeleid.

5. Juridische informatie

Op deze website is de Belgische wetgeving van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

6. Updates

Brugge Plus behoudt zich het recht om de bovenstaande voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaand bericht te actualiseren. Gelieve regelmatig op onze website te controleren of er updates zijn.


Deze algemene voorwaarden werden het laatst geüpdatet op 1 april 2023.