Kunstenaars & architecten

Voor deze vierde editie gaat Triënnale Brugge: Spaces of Possibility, op zoek naar het sluimerend potentieel van de stad. Hoe kan een Unesco-beschermde historische stad, waar behoud centraal staat, omgaan met concepten als verandering en duurzaamheid, en hoe kan hedendaagse kunst en architectuur hier een nieuw kader voor scheppen?

Twaalf kunstenaars en architecten van over de hele wereld nemen de morfologie van Brugge onder de loep, brengen lacunes in kaart en geven – voor even – een nieuwe invulling aan on(der)benutte of weinig opgemerkte locaties in de stad. Met hun artistieke ingrepen en grootschalige installaties verbinden ze stadsdelen, tonen ze nieuwe vormen van gebruik en gaan ze op zoek naar schoonheid in wat veelal over het hoofd wordt gezien.

De werken – voornamelijk rond Centrum en West-Brugge en een in Zeebrugge – gaan in op haar geschiedenis, het rijke patrimonium en creëren nieuwe sociale, maatschappelijke en ecologische verhaallijnen die niet alleen voor Brugge, maar ook voor steden wereldwijd een aanzet kunnen vormen tot verdere duurzame transformatie.

Triënnale Brugge 2024: Spaces of Possibility is een uitnodiging om het gekende terrein te verlaten, inspiratie op te doen en zich te laten verwonderen door hoe het óók kan. Een oefening in verbeeldingskracht, een blik op wat Brugge, en ruimer de stad, kan zijn, vandaag en in de toekomst.

Curatoren: Shendy Gardin, Sevie Tsampalla

Lees hier het volledig curatorial statement.

Kunstenaars en architecten