Triennale Brugge 2015 Nicolas Grenier Vertically Integrated Socialism Nicolas Grenier
Nicolas Grenier

Vertically Integrated Socialism

Dit experimenteel huisvestingsconcept integreert de sociale piramide in één enkel gebouw. Onderaan wonen mensen met een leefloon gratis en boven komen telkens beter begoede sociale klassen, die de huur van de klasse onder zich betalen. Het biedt mogelijkheden tot sociale integratie en opwaartse mobiliteit.

Bevolkingsgroei, migratie en de groeiende kloof tussen arm en rijk vormen grote uitdagingen voor de huisvesting en stadsplanning in grote steden. Vertically Integrated Socialism creëert een pragmatisch systeem dat de tegenstrijdige behoeften, interesses en aspiraties van de verschillende sociale klassen erkent.

In de kerk van het Brugse Grootseminarie plaatste Nicolas Grenier een studio en een maquette van het hele gebouw. In een bijbehorende video werd de werking van het sociale integratiemodel toegelicht.

Vertically Integrated Socialism is een architecturale template die is ontworpen om de economische, politieke en sociale ongelijkheid van de hedendaagse metropolis te concentreren en te organiseren. De bewoners kiezen zelf hoe ze aan deze microkosmos deelnemen en of die orde en stabiliteit dan wel onrust en revolutie teweegbrengt.

Nicolas Grenier

Nicolas Grenier

Nicolas Grenier (°1982, Montreal, CA) is geïnteresseerd in de scheefgetrokken verbanden tussen de politieke, economische, culturele en sociale systemen die we bewonen en in de principes – of de afwezigheid daarvan – die eraan ten grondslag liggen.