Triënnale Brugge stelt voor: Spaces of Possibility

10.10.2023

Triënnale Brugge 2024 neemt met Spaces of Possibility Brugge en haar publieke ruimte onder de loep: welke plekken zijn er op vandaag on(der)benut?

20230210 triennale youtubebanner am 1

Voor deze vierde editie gaat Triënnale Brugge op zoek naar het sluimerend potentieel van de stad. Hoe kan een Unesco-beschermde historische stad, waar behoud centraal staat, omgaan met concepten als verandering en duurzaamheid, en hoe kan hedendaagse kunst en architectuur hier een nieuw kader voor scheppen? 

De gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar hebben veel op scherp gesteld. We worden uitgedaagd om anders te gaan denken, nieuwe methodes toe te passen en slimmer met materiaal en middelen om te gaan, willen we ons welzijn en dat van de planeet vooropplaatsen. De rol die de publieke ruimte in dit verhaal opneemt is essentieel: van beweging, ontmoeting en creativiteit, van perspectief, flexibiliteit, toeval en vrijheid. Ook in Brugge. Een plek die gevormd is door een aaneenrijging van geschiedenissen en die zich, sinds haar ontstaan in de 9e eeuw, verder heeft ontwikkeld tot het mazenwerk dat we tot op vandaag kennen: een 13e-eeuwse structuur die in 2000 is uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed en die met 8,6 kilometer omtrek en 430 hectare oppervlak een stad op mensenmaat blijft.

“Met TRIBRU24 leggen we de focus op wat ons allen aanbelangt: ruimte. Ruimte om te wonen, te werken, te ontmoeten en te ontspannen. Hoe kunnen we in een stad waar behoud centraal staat, nadenken over concepten als duurzaamheid en transformatie?"
— Shendy Gardin, curator

Twaalf kunstenaars en architecten van over de hele wereld nemen de morfologie van Brugge onder de loep, brengen lacunes in kaart en geven – voor even – een nieuwe invulling aan on(der)benutte of weinig opgemerkte locaties in de stad. Met hun artistieke ingrepen en grootschalige installaties verbinden ze stadsdelen, tonen ze nieuwe vormen van gebruik en gaan ze op zoek naar schoonheid in wat veelal over het hoofd wordt gezien.

De werken – voornamelijk rond Centrum en West-Brugge en een in Zeebrugge – gaan in op haar geschiedenis, het rijke patrimonium en creëren nieuwe sociale, maatschappelijke en ecologische verhaallijnen die niet alleen voor Brugge, maar ook voor steden wereldwijd een aanzet kunnen vormen tot een verdere duurzame transformatie.    

Triënnale Brugge 2024: Spaces of Possibility is een uitnodiging om het gekende terrein te verlaten, inspiratie op te doen en zich te laten verwonderen door hoe het óók kan. Een oefening in verbeeldingskracht, een blik op wat Brugge, en ruimer de stad, kan zijn, vandaag en in de toekomst.

"Deze editie ziet de stad als een plek vol mogelijkheden. Hedendaagse kunst en architectuur worden ingezet om een ruimtelijke of mentale shift mogelijk te maken. Ik hoop dat de tentoonstelling een gedeeld proces mag worden, waarbij kunstenaars, architecten, partners en het publiek elkaar versterken.”
— Sevie Tsampalla, curator