Tadashi Kawamata

Tadashi Kawamata

Tadashi Kawamata (°1953, Hokkaido, JP) geniet met zijn werk een grote weerklank in Europa en de rest van de wereld. Hij heeft aandacht voor het productieproces en voor de maatschappelijke en historische dimensie van kunst. Zijn werk overstijgt de pure kunstcontext en strekt zich uit in domeinen als architectuur, stadsplanning, geschiedenis, sociologie, alledaagse communicatie en zelfs medische zorg. Tadashi Kawamata doet vaak ingrepen in de openbare ruimte, vooral in overgangszones, plekken in een staat van opbouw of afbraak. Met hout, gevonden en gerecycleerde materialen bouwt hij structuren die een verrassende verbinding maken met de omgeving. Zo doet hij de toeschouwer die omgeving met nieuwe ogen zien en zijn interactie ermee in vraag stellen.

tadashikawamata.com

Tree Huts in Bruges

Het Begijnhof in Brugge is een plek die stilte en rust uitstraalt. In de binnentuin, omringd door de kerk en de eeuwenoude huisjes, installeerde Tadashi Kawamata een tiental boomhutten. Als beschermers waakten zij van bovenaf over de bezoekers en bewoners van het Begijnhof.

Triennale Brugge 2015 Tadashi Kawamata Tree Huts Jan D Hondt
© Jan D'Hondt