Ivan Argote Filip Dujardin liggend
Iván Argote

Who?

Op de Speelmansrei staan een paar bronzen laarzen. Ze lijken ontspannen te wandelen op het wateroppervlak en deel uit te maken van een groter beeld: werden de andere onderdelen verwijderd of zijn ze nog in opbouw?

Waar
Open
24/7

Zoals de titel doet vermoeden, laat Who? kijkers speculeren over de identiteit achter de sculpturale installatie. Who? kan worden gezien als een monument in twijfel. De schijnbare onvolledigheid en het gebrek aan identiteit gunnen kijkers alle vrijheid. Misschien stellen ze zich voor dat de laarzen het bezit zijn van een specifieke historische figuur óf willen ze er nieuwe verhalen rond verzinnen. Het patina en het historisch uiterlijk van de laarzen doet vermoeden dat ze er al even staan. Om wie gaat het en wat is het verhaal achter die aanwezige afwezigheid? Naast de vraag over identiteit, daagt het werk de kijker uit om in vraag te stellen wie het recht heeft om in de openbare ruimte te worden voorgesteld. We leven in en lopen door de fictie die we 'stad' noemen. We interpreteren de stad en dragen zo ook bij tot een breder narratief. Wie is zichtbaar? Wie heeft een stem en wie heeft het recht om die verhalen te schrijven?

Argote speelt graag met visies en verwachtingen. Hij ontwerpt zijn projecten als voorstellen voor wat monumenten kunnen zijn. Kortstondige, niet-vergunde performatieve interventies in bestaande beelden of permanente nieuwe installaties stellen het dominant historisch narratief en machtssymbolen in vraag, terwijl ze zich manifesteren in de openbare ruimte. Ze worstelen niet alleen met eindeloze verhalen van natievorming en koloniale uitsluiting, maar suggereren ook nieuwe denkbeelden over wie we in ons collectief geheugen kunnen opnemen. De kunstenaar bedekt bestaande standbeelden met poncho's, haalt ledematen weg om generische typologieën te creëren of vult ze met wilde bloemen. Zo worden fictie, poëzie en humor gehanteerd als kritische middelen om na te denken over het decentraliseren en dekoloniseren van de openbare ruimte.

Who? is het eerste beeld in een reeks in het oeuvre van Iván Argote. Het wordt een geheel van monumenten in twijfel, die op verschillende plaatsen opduiken om nieuwe resonanties en dissonanties te doen ontstaan.

Portret Ivan Argote Claire Dorn min
© Claire Dorn

Iván Argote (°1983, Bogota, CO) is geboren in Bogotá, Colombia, maar woont en werkt tegenwoordig in Parijs. In zijn kunstpraktijk onderzoekt hij de publieke beeldtaal. Via sitespecifieke installaties, sculpturen en video bevraagt Argote onze relatie met de openbare ruimte, haar limieten en wie hier wel of niet een stem in krijgt.

Ontdek ook