Mariana Castillo Deball

Portret Mariana Castillo Deball Victoria Tomaschko
© Victoria Tomaschko

Mariana Castillo Deball (°1975, Mexico-stad, MX) woont en werkt in Berlijn. In haar kunstpraktijk verweeft ze diverse disciplines en invloeden tot installaties en sculpturen die de rol van het object bevragen. Met gevonden elementen en natuurlijke materialen als hout en klei boetseert ze nieuwe betekenislagen. Ze laat zich hierbij leiden door etnografisch onderzoek, archiefmateriaal en kennisuitwisseling met makers die voor de buitenwereld vaak onzichtbaar blijven. Door uiteenlopende bronnen samen te brengen, brengt ze verloren of verdrongen kennis naar het oppervlak, onthult ze nieuwe verbanden en verbeeldt ze alternatieve scenario’s.

Het werk van Mariana Castillo Deball was recent te zien op de Biennale di Venezia (2022) en de 32e Bienal de São Paulo en werd solo tentoongesteld in onder meer Pivo (2023, São Paulo), MUAC (2022, Mexico City), Kunstinstituut Melly (2019, Rotterdam) en het New Museum in New York (2019).

castillodeball.org